Skupinky

Chceš byť súčasťou spoločenstva? Pozri kúsok nižšie..

Ako fungujú naše skupinky?

Jedným z najdôležitejších pilierov fungovania spoločenstva sú malé „stretká“, v ktorých jednotlivci majú priestor na zdieľanie, rast, budovanie vzťahov a povzbudenie do služby.

V súvislosti s obdobím Celistvosti, ktorým si ako spoločenstvo prechádzame, sme sa rozhodli vstúpiť aj do rozloženia skupiniek nanovo – čerpať spolu z rôznorodosti. V praxi by to mohlo vyzerať napríklad tak, že starší členovia spoločenstva vedú v spoločenstve tých mladších a naopak mladší členovia spoločenstva búrajú tým starším komfort, do ktorého mohli po čase v spoločenstve upadnúť.

Členovia skupiniek sa stretávajú v rôzne dni a v pravidelných intervaloch raz za 2 týždne. Takto vychádzajú cca 2 stretnutia za mesiac, čo umožňuje zamerať sa na jednom z nich na vzájomné zdieľanie / prehĺbenie vzťahov a na tom druhom na tému posledného Dňa spoločenstva – tento bod považujeme za dôležitý, pretože chceme každou našou skupinkou tvoriť jednotnú otvorenú rodinu, ktorá kráča spolu na rovnakej ceste a za rovnakým cieľom.

Ako začať?

Keďže skupinky považujeme za časť väčšieho celku (spoločenstva), tak chceme, aby sa každý člen zakoreňoval priamo v ňom.

Proces zakoreňovania a spoznávania sa s naším spoločenstvom, môže začať už na hromadných stretnutiach spoločenstva ako sú napr.

  • Deň spoločenstva – Stretnutie členov celého spoločenstva. Každý mesiac sa tu zameriavame na témy týkajúce sa aktuálneho smerovania a obdobia spoločenstva…
  • Chvály – Otvorené modlitby chvál zastrešované naším spoločenstvom. Konajú sa na pravidelnej báze (každý druhý piatok raz za 2 mesiace) v Žiline a v Považskej Bystrici. Viac na www.efata.sk/chvaly/

Chcel by si sa k nám pridať?

Kontaktuj nás na:

spolocenstvoefata@gmail.com

Považská Bystrica

7 skupiniek

Stretávame sa tu najmä členovia z blízkeho okolia Považskej Bystrice…

(Kaviareň Worship+Coffee / Pastoračné centrum / Stretkáreň „KC“ pri katolíckom dome / …)

Žilina

4 skupinky

Stretávame sa tu najmä študenti a ľudia z okolia ZA, Kysúc a Rajca…

(Galéria ikon / Centrum podpory Žilinskej charity / …)

Bratislava

1 skupinka

Stretávame sa tu najmä študenti a mladé rodiny z okolia BA….

(Dom Quo Vadis / …)

Nenašiel si vhodnú skupinku vo svojom okolí?

Skús pozrieť na stránku Komisie pre mládež Žilinskej diecézy, ktorej sme súčasťou