2% z dane pre spoločenstvo Efata

Aj tento rok nás môžete podporiť svojimi 2% z dane

Chcem vedieť viac

Novinky

Spoznaj našich členov

Prečítaj a zisti viac o jednotlivých členoch nášho spoločenstva.

Pusti si naše podcasty

Vypočuj si viac o hodnotných myšlienkach do praktického života.

Efata Podcast Úcta

Okno do neba

Koľkokrát za deň sa zastavíš a žasneš nad vecami, ľuďmi, situáciami, okolo seba? Máš úctu k druhým, k predstaveným, k blízkym, rodičom, k sebe a k Bohu? Nezacyklil si sa v kolotoči šomrania a sťažovania, ktoré ti bránia radovať sa zo života? Ak áno, tak sa zastav, otvor oči a začni žasnúť nad…

Čítať ďalej

Chvály Efata 2022/05

Srdečne vás pozývame na modlitby chvál nášho spoločenstva Efata, ktoré budú prebiehať prezenčne v Katolíckom dome v Považskej Bystrici o 19:00, v piatok 11. 03. 2022. S chválami je spojená aj sv. omša vo farskom kostole v Považskej Bystrici so začiatkom o 17:30.

Čítať ďalej

Čo dnes chýba mladým katolíkom?

Čo dnes chýba mladým katolíkom? Slovensko ja naozaj výnimočná krajina. Veľké množstvo mladých ľudí tu zažíva stretnutie so živým Bohom, čo ich vedie k obráteniu. Veľká časť z nich začína byť aktívna vo farnosti, spoločenstve alebo sa prihlási na animátorskúškolu. Mladým sa v takomto prostredí dostáva aj Kresťanská formácia zameraná na osobný vzťah s Bohom,…

Čítať ďalej

Nie si sám, nie si sama!

Nie si sám, nie si sama! Rodina, ktorej srdcom je Ježiš Dnes sme namieste apoštolov my. Ježiš sa chce s nami stretnúť. Dobre ma počúvajte, On sa chce s nami stretnúť. Keďže sa chce stretnúť s nami, to MY, tvoríš aj ty. Ježiš sa chcel stretnúť aj s tebou.. Pozri sa vedľa seba, Ježiš tu…

Čítať ďalej

Efata Podcast Dobrota

Nebuď snob

Vieš si zachovať ľudskosť napriek úspechom, ktoré si dosiahol? Alebo sa správaš ako snob, ktorý si vyberá spoločnosť, ktorá je, podľa neho, hodná jeho spoločnosti? Dobrota je čnosť, ktorá z nás robí všímavých ľudí na potreby druhých a pripomína nám, že sme si všetci rovní. ☺️ Buď človekom s dobrotou v srdci.

Čítať ďalej

Efata Podcast Múdrosť

Šalamúnove ženy

V čom spočívala múdrosť staviteľa domu, panien s lampášmi, Šalamúna či Daniela? To sa dozviete v tomto podcaste. „Nech vás preniká bázeň pred Pánom!“ – 2. Kroník 19:7

Čítať ďalej

Efata Podcast Soľ Zeme

Láska zvíťazí

,,Naplnil sa čas: priblížilo sa Božie kráľovstvo.“ Sme pozvaní byť služobníkmi Lásky a prinášať ju na miesta, kde chýba, kde je pusto, sucho plano. Zober si výzbroj Ducha a prinášaj Jeho ovocie cez čnostný život, cez život plný skutkov lásky.

Čítať ďalej

Efata Podcast Striedmosť

Pokojné skúškové

Dnešná doba vyžaduje od človeka nadľudský výkon. Ak nie si najlepší v XY oblasti, neuspeješ, nedosiahneš uznanie. No dá sa byť najlepší vo všetkom? V tomto podcaste sme sa rozprávali o čnosti, ktorá napomáha človeku sa zamerať a zdokonaľovať práve v tom, v čom je obdarovaný.

Čítať ďalej

Chvály Efata 2022/03

Srdečne vás pozývame na modlitby chvál nášho spoločenstva Efata, ktoré budú prebiehať prezenčne v Katolíckom dome v Považskej Bystrici o 19:00, v piatok 11. 03. 2022. S chválami je spojená aj sv. omša vo farskom kostole v Považskej Bystrici so začiatkom o 17:30.

Čítať ďalej

Efata Podcast Miernosť

Ukradnutý fotoaparát

Miernosť – Vlastníš sám seba alebo si ako sopka, ktorá vybuchne, keď sa v nej naakumuluje množstvo emócií? To je otázka, nad ktorou sme sa zamýšľali v podcaste o miernosti.

Čítať ďalej

Efata Podcast Vernosť

Bořiči mýtů

Vedeli ste, že vernosť je najčastejšou metaforou na opis vzťahu Boha a človeka? Vernosť nie je len metafora, ale aj kľúč ku životu. Zahráme sa na „bořiči mýtů“ a pozrieme sa na 3 výroky, ktoré kolujú svetom.

Čítať ďalej