Chcem vedieť viac

Blahoslavený človek, ktorý dosahuje múdrosť, a muž, čo nadobúda rozumnosť! 

Pris 3,13

Pre naše spoločenstvo sú charakteristické modlitby vlastnými slovami, modlitby príhovoru a chvály, spoločné stretnutia, oslava Pána pomocou hudby či pohybu, ako aj túžba po daroch Ducha svätého a ich aplikácia v každodennom živote.
Ak sú mnohé tieto pojmy pre Teba nové, prípadne si nemyslíš, že tieto princípy správne aplikujeme, si na správnom mieste. Rovnako si tu správne, ak sa chceš len dozvedieť niečo viac o charizmách, či o pôsobení Ducha svätého v Rímskoatolíckej cirkvi.
V nasledujúcom texte Ti v stručnosti predstavíme skvelé zdroje informácií, ktoré nás ako spoločenstvo formovali a ktoré môžu pomôcť i Tebe a upevniť Ťa v tom, čo žiješ. Zo všetkých možností sme sa rozhodli uprednostniť najmä katolícke zdroje.

Vyber si čo ťa najviac zaujíma

Sväté písmo

Dôležité časti Písma, ktoré hovoria o daroch Ducha Svätého:
– List Rimanom 8. a 12.kapitola
– 1. List Korinťanom, kapitoly 12, 13 a 14
Veľmi však odporúčame prečítať celé sv. Písmo a venovať sa mu denne.

Katechizmus Katolíckej Cirkvi KKC

Charizmy – KKC 799, 800 a 801
Milosť – KKC 2003
Obnova a cesta k jednote – KKC 820, 821, 822
Liturgia ako prameň života – KKC 1071 a 1072
Modlitba chvály – KKC 2639 až 2643

Dogmatické učenie Cirkvi – Lumen Gentium

“On (Duch Svätý, poznámka autora) privádza k všetkej pravde (porov. Jn 16, 13), zjednocuje ju v spoločnom nažívaní a službe, buduje ju a riadi rozmanitými hierarchickými a charizmatickými darmi a ozdobuje ju svojím ovocím (porov. Ef 4, 11 – 12; 1 Kor 12, 4; Gal 5, 22).”
1. kapitola, 4. odsek (Duch posväcujúci Cirkev)
“Okrem toho Duch Svätý posväcuje, vedie a čnosťami ozdobuje Boží ľud nielen prostredníctvom sviatostí a služieb, ale aj tým, že rozdeľuje medzi veriacich všetkých stavov aj osobitné milosti – „každému, ako chce“ (1 Kor 12, 11) –, pomocou ktorých ich robí schopnými a ochotnými podujať sa na rozmanité diela a úlohy užitočné na obnovu a ďalšie budovanie Cirkvi, ako je napísané: „Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok“ (1 Kor 12, 7). Tieto charizmy, či už neobyčajné, alebo bežnejšie a rozšírenejšie, treba prijímať s vďakou a uspokojením, pretože obzvlášť zodpovedajú potrebám Cirkvi a sú jej na osoh.”
2. kapitola, 12. odsek (Zmysel pre vieru a charizmatické dary)
Celý dokument: Lumen Gentium

Životy mnohých svätých

Duch svätý a jeho dary výrazne ovplyvnili a sprevádzali aj životy mnohých svätých v dejinách Cirkvi (nie iba v jej počiatočnom či novodobom období, ale neustále).
Viac o životoch a pôsobení svätých sa môžete dozvedieť tu.

CHARIS

CHARIS (Catholic Charismatic Renewal International Service), je organizácia schválená Svätou stolicou. Jej úlohou je zastrešovať katolícku charizmatickú obnovu po celom svete a stará sa o komunikáciu medzi Vatikánom a jednotlivými charizmatickými hnutiami.
Na jej stránke nájdete veľké množstvo zaujímavých materiálov v anglickom, talianskom, španielskom či francúzskom jazyku.

Katolícka charizmatická obnova

Katolícka charizmatická obnova alebo kcho zohráva podobnú úlohu ako CHARIS na Slovenskej úrovni. Charakteristika prevzatá zo stránky hovorí:
„Táto stránka je venovaná ľuďom, ktorí milujú Boha a Bohu slúžia v spoločenstvách Obnovy v Duchu Svätom na celom Slovensku.“
Modlitba príhovoru – vkladanie rúk

Matka všetkých charizmatických obnov

O čo vlastne ide? Nájdeš to v tomto dokumente.
V stručnosti popisuje základné pojmy súvisiace s obnovou v Duchu Svätom, trochu sa zaoberá históriou.

Philippe Madre – Túžte po charizmách

Philippe Madre popisuje svoje skúsenosti a postrehy k téme chariziem vo svojom krátkom diele.

o. Peter Brodek

Bývalý špirituál Kňažského seminára v Nitre, diecézny exorcista a generálny vikár popisuje vo svojej knihe svoje poznanie o Duchu Svätom, tak ako k nemu postupne prichádzal.

Francis A. Sullivan – Charizmy a charizmatická obnova

V kníhkupectvách, ale väčšinou je vypredaná.
Kniha poskytuje podrobnejší náhľad na históriu obnovy v Duchu Svätom a vysvetľuje takmer všetky bežné pojmy i omyly, ktorých sa dopúšťame.
Príhovor ku knihe napísala jeho eminencia, kardinál Leo Jozef Suenens, ktorý patril medzi tých, ktorý o téme chariziem hovorili na 2. Vatikánskom koncile.
Na koncil bol pozvaný aj samotný Sullivan, ako jeden z poradcov práve týchto otázok. Jedná sa teda o skutočne široko akceptované a odborné názory, ktoré pomôžu každému, kto chce ísť v tejto téme na hĺbku.
Podrobnejšie sa zameriava na samotné charizmy, históru charizmatickej obnovy v Katolíckej cirkvi i inde a venuje sa najmä daru jazykov, uzdravovaniu či prorokovaniu.

Francis MacNutt a jeho tvorba

Francis MacNutt bol katolíckym kňazom a súčasťou Katolíckej charizmatickej obnovy. Neskôr sa oženil, na čo mu bol po niekoľkých rokoch udelený dišpenz. Vo svojej tvorbe sa venoval modlitbám za uzdravenie či pádom v Duchu (respektíve zotrvaniu v Duchu Svätom).
Odporúčame viaceré jeho publikácie, či krátke články aj v slovenčine, napríklad tu.

o. Ellias Vella a jeho vyučovanie

Páter Ellias Vella je exorcista z Malty, ktorý napísal viacero publikácií, kde hovorí o Duchu Svätom, charizmách a iných dôležitých témach.
Jeho život nákdete tu a jeho knihy tu.
Jeho postrehy je možné nájsť aj na YouTube:

Briege McKenna – Zázraky sa dejú

V knihe Zázraky sa dejú sestra Briege opisuje svoje stretnutie s Božou uzdravovacou mocou, delí sa v nej so svojimi myšlienkami o dôležitosti viery a modlitby, o kňažskej službe, o uzdravovacej moci Eucharistie.
Krátka kniha obsahuje odpoveď na dôležité otázky, ktoré si mnohí kladieme v súvislosti s uzdravovaním či mocou Ducha svätého.
Dokument na stiahnutie

Charles Whitehead

Dlhoročný prezident ICCRS (medzinárodné služby katolíckej charizmatickej obnovy) píše vo svojich knihách a brožúrkach mnohé praktické rady a rozoberá aj samotnú charizmatickú obnovu.
V sile ducha
Turice pre život
Obnova v duchu svätom

Katolícka charizmatická obnova – história

Pre zorientovanie sa odporúčam toto video:

o. Peter Hocken

Otec Peter Hocken pôsobil ako kňaz v Anglicku, v súčasnosti žije v Hainburgu v Rakúsku. Je aktívnym členom charizmatického hnutia od roku 1971. Niekoľkokrát vyučoval aj na Slovensku, medzi jeho časté témy patrí ekumenizmus, pápež František a apoštolská exhortácia Evangelii gaudium.
Viac na tejto stránke.

Vatikánsky rozhlas

Odporúčame čítať aktuálne správy z Vatikánu, kde sa pápež často prihovára ľudu prostredníctvom kázni z ranných omši, prípadne tvítov na Twitteri alebo instagrame.
Viac informácií o rádiu Vatikán je dostupných tu.
Niektoré dôležité články:
Pápež píše kardinálovi Ouelletovi: Cirkev potrebuje laikov vo verejnom živote
Pápež charizmatickým hnutiam: Modlitba chvály a misia je ako nádych a výdych
Svätý Otec v rannej homílii: Modlitba chvály je náročná, ale dáva radosť
Pápež povzbudil charizmatikov k jednote: Ste prúdom milosti
Pápež v homílii: Duch Svätý dáva spoločenstvu súlad a trpezlivosť v ťažkostiach
Ranná homília na sviatok zakladateľky vincentiek: Duch Svätý hýbe Cirkvou
Svätý Otec s charizmatikmi v ekumenickej modlitbe za jednotu
Pápež František povzbudil charizmatikov vo vytváraní kresťanskej jednoty
Smie sa katolík modliť s charizmatikmi z iných cirkví? Musí, vyhlásil pápež
Ranná homília pápeža Františka: Poddajme sa Duchu Svätému
Celý príhovor Svätého Otca pri vigílii 50. jubilea Katolíckej charizmatickej obnovy
Stredajšia katechéza Svätého Otca: Rozsievači nádeje, tešitelia v sile Ducha Svätého
Páter Cantalamessa pri Zlatom jubileu Katolíckej charizmatickej obnovy
Turíčna homília pápeža Františka: Duch vytvára nový ľud s novým srdcom
Odporúčame takisto apoštolskú exhortáciu Evangelii gaudium (evanjeliová radosť), dostupné napríklad aj tu.

Odporúčané YouTube kanály

Slovo777
GodzoneTV
Misie filmom