2% z dane pre Spoločenstvo Efata


Ako nás môžete podporiť?

Ak chcete podporiť spoločenstvo EFATA svojimi 2% z dane, prečítajte si prosím tieto inštrukcie:

Spoločenstvo EFATA je registrované v rámci ZKSM (združenia kresťanských spoločenstiev mládeže) v oblastnom centre Žilina. Nefiguruje teda samostatne ako právnicka osoba.

Kompletný návod, ako podať svoje 2% z dane na ZKSM je tu:

Pokyny k 2% z dane

Tlačivá s predvyplnenými údajmi:
Potvrdenie o zaplatení
Vyhlásenie o poukázaní

Údaje potrebné na vyplnenie:

  • Identifikácia ZKSM:
    • celý názov: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže,
    • IČO: 00641162,
  • Suma darovaných 2%,
  • Podpis darcu.

Aby vaše 2% z dane išli priamo nášmu spoločenstvu, je nutné prefotiť tlačivo o poukázaní 2% a poslať ich na náš email (spolocenstvoefata@gmail.com).

Originály papierov je potrebné odovzdať na úrade štandardným spôsobom. Ak si nerobíte sami daňové priznanie, odovzdáva sa potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vystaví zamestnávateľ spolu s tlačivom o poukázaní 2%. Ak si daňové priznanie robíte sami, 2% môžete poukázať už priamo v priznaní. V tom prípade postačuje odfotiť iba príslušnú stranu.
V prípade, že ste dobrovoľník, je možné získať potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti a poukázať 3% zo zaplatenej dane. V prípade akýchkoľvek otázok nás určite kontaktujte.

Vďaka za akúkoľvek podporu †