Milí rodičia, no hlavne milé deti!

Čochvíľa tu máme advent, a tak sme si pre vás pripravili detský adventný kalendár, ktorého cieľom je radostnou a hravou formou priviesť deti k tomu, aby si pripravili srdiečko na prežitie Vianoc a za pomoci postavičiek z Betlehemu sa detskými krokmi približovali k svätosti.

V prílohách nájdete všetky potrebné informácie a postup.

Ak sa rozhodnete s deťmi vydať sa cestou tohto adventného kalendára, budeme radi, ak nám pošlete aj nejaké fotky či videá, ako sa vám darí, ako plníte jednotlivé úlohy či Váš hotový Betlehem na Vianoce.

Posielať nám ich môžete sem:

Mail: spolocenstvoefata@gmail.com

Facebook: Spoločenstvo Efata

Instagram: spolocentvoefata

Je dobré stále deťom pripomínať, prečo robíme tieto úlohy. Nie je to síce napísané na každom lístočku, ale hovorte o tom každý deň. Dôležité je naučiť sa, že Boh nás miluje a túži, aby sme aj my milovali jeho a iných! Boh je s nami stále, no  čoskoro si pripomenieme, že Pán Ježiš príde na túto zem a narodí sa nielen v Betleheme, ale aj v našich srdiečkach. Ozdobme ich preto láskou!

Zdroje postavičiek do Betlehema – prekreslené z Pinterestu