Buď darom pre spoločenstvo

Vieš kam ideš?

Zážitok dobrého spoločenstva je nenahraditeľnou súčasťou života každého z nás. Môže ísť o spoločenstvo farské, rodinné, spoločenstvo efaťákov, erkárov, domkárov, skautov, kolobežkárov, futbalistov, školské či pracovné spoločenstvo. Spoločenstvo, ako ho poznám v Efate, mi pomáha, podporuje ma, stojí za mnou, modlí sa so mnou a za mňa. Je k dispozícií keď mám problém, teší sa so mnou keď oslavujem. Dá sa povedať, že takéto spoločenstvo je darom pre mňa. Spoločenstvo však nie je ukotvené niekde vo vzduchu. Existuje a rozvíja sa spolu s ľuďmi, ktorí ho tvoria. Aby spoločenstvo bolo naozaj darom pre mňa a ostatných – mal by som byť aj ja darom pre spoločenstvo.

Hovorí sa, že výsledný potenciál spoločenstva nie je len súčtom potenciálov jednotlivých členov, ale ich násobkom. Na základe tejto matematickej predstavy ľahko odvodíme, že každá (aj malá) iniciatíva má po násobení veľký dosah na výsledok. Mojím vkladom v tomto smere môže byť viac menej čokoľvek – čas, schopnosti či nápady – všetko sa počíta – a všetko slúži na to, aby som sa stal darom pre druhých. 

Chcel by som Ti ponúknuť pohľad na štyri oblasti, ako maximalizovať svoj vklad, resp. štyri odpovede na otázku: Čo robiť, aby sa môj potenciál, čas, schopnosti a nápady premieňali prostredníctvom spoločenstva na dary pre druhých. 

Buď súčasťou spoločenstva

Možno sa to zdá jasné – ak chcem nejako prispieť k fungovaniu alebo čerpať z pokladov spoločnestva – musím byť jeho členom. Čo to však znamená byť členom? Nechcem teraz moralizovať a hovoriť ti čo máš alebo nemáš robiť. Skôr mi ide o to vzbudiť v tvojom vnútri túžbu po spoločenstve. Chcem aby si sa pozrel na spoločenstvo ako celok, ale zároveň ho skúsil rozmeniť na jednotlivé vzťahy. Ako člen spoločenstva máš nárok zdieľať s priateľmi svoj život, presne ako ho oni zdieľajú s tebou. Čerpať tam, kde iný majú hojnosť, a dávať tam, kde máš zase ty niečo naviac. Byť členom znamená nachádzať pokoj, pohodu a porozumenie, a zároveň dostávať spätnú väzbu, konštruktívnu kritiku, či výstrahy pred nebezpečenstvom. Jediné čo potrebuješ je byť členom. Ako do toho vstúpiť prakticky? Ži to, čím žije spoločenstvo. Konkrétne témy komunikuje naše spoločenstvo prostredníctvom “Dňa spoločenstva”. Rozvíjaj ich a pracuj na úlohách, ktoré sú naviazané na aktuálne ciele spoločenstva. Vyhľadávaj ľudí zo spoločenstva, ktorí majú podobnú snahu ako ty. Spoločné aktivity a spoločne strávený čas sú predpokladom vzájomného spoznávania sa a vytvárania dobrých vzťahov. Dobré vzťahy sú zárukou dobrého spoločenstva, ktoré je pre svojich členov a svoje okolie darom. 

Poznávaj seba

Ak si “aktívny” turista, určite mi dáš za pravdu, že skôr ako sa rozhodneš kade ísť potrebuješ minimálne dve informácie. Kam chceš ísť? a Kde práve si? Čím presnejšie vieš odpovedať na tieto otázky  tým jednoznačnejšie vieš určiť kade máš ísť a prípadne aj kedy sa dostaneš k cieľu. Čo sa týka vzťahov a spoločenstva, tak niektorí ľudia cez túto oblasť akoby “len” kráčajú. Nevedia kde sú a ani to, kam vlastne idú. Niektorí aj teoreticky vedia kam by chceli ísť, vydajú sa na cestu a prípadne aj zmenia smer ak sa im zdá, že sa od cieľa vzďaľujú, a hoci sa hneď dajú na cestu, stojí ich to more času kým nájdu ten správny smer a dopracujú sa k svojmu cieľu. Ja Ťa chcem pozvať k tomu, aby si tento “čas hľadania správnej cesty” skôr pretransformoval na “čas spoznávania správnej cesty”. Na prvý pohľad sa tieto dva postoje zdajú byť veľmi blízke, no zatiaľ čo pri prvom je to skôr metóda pokus-omyl pri tom druhom je to kráčanie “na istotu”. Chcem Ťa pozvať k tomu, aby si sa najskôr trochu zastavil, popremýšľal si o sebe, svojej doterajšej ceste, svojich silných a slabých stránkach, o svojich úspechoch, či neúspechoch, o prisľúbeniach, ktoré nebeský Ocko dal do tvojho života, o tom ktorí ľudia formovali, alebo formujú tvoje názory a vnútorné pravidlá. Urob si z toho zápis, preber to so svojím spovedníkom, bútľavou vŕbou, kouč-om, osobnostným alebo duchovným vodcom. Buď pritom otvorený na pôsobenie Ducha, a kľudne na to použi materiál, ktorý dáva k dispozícii naše spoločenstvo ako dar pre Teba jeho člena. Čím presnejšie popíšeš svoju aktuálnu pozíciu, tým jasnejšie a jednoznačnejšie sa Ti ukáže tvoja cesta, tvoje osobné poslanie, ktoré pre Teba pripravil Otec. 

Pracuj na sebe

Gratulujem! Ak si nepreskočil predchádzajúci bod tak prvú tretinu “práce na sebe” už máš hotovú. Keď vieš kde si? /resp. kto si?/ bude pre teba druhá tretina jednoduchšia. Potrebuješ si pomenovať svoje ciele a spôsoby ako ich realizovať. Buď konkrétny, jasný a priamy. Tretia tretina práce na sebe, je samotná realizácia a dodržiavanie vytýčeného postupu a následne nejaké vyhodnotenie. Pre niekoho môže byť ťažké pomenovať ciele, pre niekoho spôsoby ich dosiahnutia a pre iných samotná realizácia. Preto prosím – nezostávaj v tomto sám. Tí, ktorí prešli “Exodom90” vedia presne o čom hovorím. Ak zostaneš sám, bude pre teba enormne ťažké a vyčerpávajúce dosahovať svoje ciele (nie však nemožné) Špeciálne to platí, ak cieľom, ktorý máš pred sebou, je vykročiť preč z otroctva nejakého hriechu alebo zlozvyku za niečím (alebo Niekým) lepším a väčším. V prostredí spoločenstva (fraternity, či v “tandeme” s nejakou “skobou” – pojmy z exodus90) výrazne zvyšuješ šance na úspech. Takto sa toto spoločenstvo stáva pre teba darom a zároveň ako ty rastieš v čnostiach či iných svojich vlastnostiach či schopnostiach, stávaš sa aj ty veľkým darom pre toto spoločenstvo. 

Počúvaj Pána

Postupom času prišlo do môjho života veľa rôznych povinností. Rodina, práca, záhradka, auto…. starostlivosť o toto všetko si žiada nejaký čas a nejaké úsilie. A k tomu ešte spoločenstvo. Ako to všetko stihnúť? Ako to naplánovať? Ako sa rozhodnúť, ktorým veciam sa venovať a ktoré pustiť? Je to často náročné, a postupom čas zisťujem, že je pre mňa dôležité poznať Boží zámer so mnou. Potrebujem poznanie mojeho reálneho miesta v živote, kde budem maximálne šťastný a maximálne užitočný. A toto poznanie prichádza do môjho života cez čas, ktorý trávim s Bohom. Cez čas, kedy vnímam jeho myšlienky a konfrontujem s mojimi, cez čas, kedy načúvam jeho srdcu a moje srdce sa mu stáva podobným. Nechcem už vkladať svoj čas a schopnosti, do niečoho čo nebude v súlade s Božím zámerom. Len takto viem dosiahnuť to, že moja manželka, deti, spoločenstvo a všetky veci, ktoré mi boli zverené dostatnú toľko času koľko potrebujú. Takto sa mi stanú darom a ja sa stanem darom pre nich a pre ne. Pozývam Ťa nájsť si čas pre Pána. 

Tvoje spoločenstvo Ťa potrebuje. Vstúp do toho odvážne, s plným nasadením a so srdcom zameraným na Pána. 

Pohnutý jednou z myšlienok chaty: “ak chceš vidieť oheň novej vášne – nachystaj obetu” inšpirovaný workshopom eRka “25 darov pre moje deti” a materiálom k vzdelávaciemu online workshopu “Webinásť” – myšlienky učesal, text spísal a do finálnej podoby upravil MarekW.