Marek Wesserle

Pôstom posilniť vzťah s Otcom

Pôst sám pre seba je z veľkej časti odsúdený na neúspech. Tí, ktorí majú pevnú vôľu ho môžu dokončiť, no otázne je, či vnímajú na svojom živote nejakú zmenu. Pôst môže byť aj stresujúci, ak je vnímaný ako obmädzenie. Chcem Vám ponúknuť iný pohľad:

Od dnes chcem zažiť obrátenie každý deň

V mojom živote viem pomenovať viacero momentov, ktoré zásadne zmenili jeho dovtedajší priebeh. Rozhodnutie odpovedať na Otcovo volanie a prísť na prvú mládežnícku omšu niekedy koncom prázdnin 2006. O pár mesiacov v novembri môj prvý kontakt s eRkom. Vo februári prvé naučené akordy na Katkinej gitare Kláre (myslím, že ešte niekde putuje medzi efaťákmi) rok na to prvé basové tóny s Peťovou pomocou. Potom niekoľko rokov rok čo rok Saletínske stretnutie mládeže, ktoré vo mne postupne formovali moje povolanie. Rozhodnutie pre Efatu tiež nebolo ľahké, no dnes som hrdý na to, že ma Otec pozval do tohto spoločenstva.

Máš na TO !!!

Drahí priatelia, chcem vás povzbudiť k žitiu Božieho kráľovstva. A nielen k žitiu, ale aj k jeho budovaniu. Povieš si: To nie je pre mňa. Trápim sa so školou, v práci, neustále padám v mnohých veciach, ako môžem budovať kráľovstvo?Ak máš takýto postoj, som rád, že práve čítač tieto riadky. Tento text je prepisom prednášky a motivačného slova, ktoré odznelo na chate spoločenstva Efata v roku 2017. To čo som chcel spôsobiť tam a čo chcem, aby si zažil aj ty teraz, pri čítaní tohto textu je zmena. Zmena myslenia.

Financie v živote kresťana

Milí priatelia, každému z nás sa už do rúk určite dostal nejaký obnos peňazí, o ktorom mohol slobodne rozhodnúť ako ho použiť. Možno to bolo vreckové, drobné od starých rodičov, prvá výplata za letnú brigádu, či pravidelný plat. Ako však nakladať s peniazmi a majetkom, aby to bolo v súlade s princípmi Božieho kráľovstva? Ponúkam ti myšlienky, ktoré formovali môj pohľad na túto oblasť života. Pokúsim sa zároveň čo najviac čerpať z Božieho Slova. Prosím Nebeského Otca, aby ti tieto myšlienky boli inšpiráciou a aby cez ne rástlo Jeho Kráľovstvo v tvojom srdci. V tomto smere je pre mňa veľmi oslovujúce podobenstvo o talentoch. (Mt25,14-30) Istý muž rozdelí svoj majetok sluhom, s dôverou im ho zverí a očakáva, že sa oň budú starať, verne spravovať a zhodnocovať ho. Cítim sa

Z lásky pre lásku 1 – Stvorenie sveta a človeka

Je pravda čo o stvorení píše sväté písmo? Nie je sväté písmo v rozpore s novodobými poznatkami biológie, fyziky a evolúcie? Prečo Boh stvoril svet? Ako chápať slová svätého písma dnes? Sme z prachu? Boh nám vdýchol dušu? Stvorenie sveta. Biblia nám ponúka opis stvorenia sveta hneď na svojom začiatku. Najskôr Boh stvoril deň a noc, potom mesiac, hviezdy a slnko. Následne oddelil zem od mora. More naplnil morskými živočíchmi, oblohu vtákmi a zem ostatnými zvieratami a rastlinami. Boh teda stvoril svet, svet dokonalý. Dalo by sa povedať čistú prírodu. Iba zvieratá, rastliny a prírodné živly. Pri týchto slovách sa mi v predstavách vynárajú obrazy nádhernej scenérie nedotknutých dažďových pralesov, či zabudnutých oceánskych ostrovov, alebo tiež uchvacujúca scenéria vysokohorských brál, kde tiež ešte človek vo veľkej miere nič nezmenil. Tak takýto svet stvoril Boh, krásny a dokonalý. Tam, kde sme ho ešte nezmenili, stále taký je. Ale stvoril Boh všetky zvieratá naraz, tak ako ich poznáme dnes? Alebo nebodaj za šesť dní? Deťom tento príbeh dokonale postačuje. Majú omnoho bohatšiu predstavivosť