Stretká

Hľadáš stretko? Pozri kúsok nižšie…

EFATA PB – muži

 • Kedy sa stretávame? Každý druhý pondelok, začíname sv. omšou o 18:30 hod. (17:30 hod. cez zimný čas).
 • Kde sa stretávame? V katechetickom centre Katolíckom dome v Považskej Bystrici.
 • E-mail: filip.wesserle@gmail.com

EFATA PB – ženy

 • Kedy sa stretávame? Každý druhý pondelok, začíname sv. omšou o 18:30 hod. (17:30 hod. cez zimný čas).
 • Kde sa stretávame? V katechetickom centre Katolíckom dome v Považskej Bystrici.
 • E-mail: sim.kubisova@gmail.com

Rodinné stretko

 • Kedy sa stretávame? Na spoločnom stretku raz mesačne prvú alebo druhú stredu mesiaca po večenej sv. omši v PB mesto. Na párovom stretnutí raz mesačne podľa dohody
 • Kde sa stretávame? Spoločné stretko – Pastoračné centrum PB – mesto. Párove stretko – domácnosť jedného zo stretávajúcich párov. 
 • Email: wss.marek@gmail.com

Siloe

 • Kedy sa stretávame? Každý štrvtok. Začíname svätou omšou 15:30 hod. v kostole sv. Barbory.
 • Kde sa stretávame? Vo WoW house v Žiline.
 • Email: Kvakova.I@gmail.com


Piatko

 • Kedy sa stretávame? Každý piatok 16:00.
 • Kde sa stretávame? V KC (katechetické centrum) katolíckeho domu v Považskej Bystrici.
 • Email: adeldelisadecka@gmail.com

Stredko

 • Kedy sa stretávame? Každý utorok pred sv. omšou o 16:30 hod. (v zimnom čase o 15:30 hod.)
 • Kde sa stretávame? V Katechetickom centre v Katolíckom dome v Považskej Bystrici. 
 • Email: tekelova.katuska@gmail.com

Stretko Bratislava

 • Kedy sa stretávame? Každú druhú stredu večer.
 • Kde sa stretávame? Katolícky dom – Svoradov – Bratislava  
 • Email: dmitrijolsovsky@gmail.com

Štvrtko

 • Kedy sa stretávame? Každý štvrtok o 18:30 hod. (po večernej sv. omši)
 • Kde sa stretávame? Pastoračné centrum PB – mesto.  
 • Email: wallenfelsovai@gmail.com

Nenašiel si stretko vo svojom okolí?

Skús pozrieť na stránku Komisie pre mládež Žilinskej diecézy, ktorej sme súčasťou

Mapa stretiek