Z lásky pre lásku 1 – Stvorenie sveta a človeka

Je pravda čo o stvorení píše sväté písmo? Nie je sväté písmo v rozpore s novodobými poznatkami biológie, fyziky a evolúcie? Prečo Boh stvoril svet? Ako chápať slová svätého písma dnes? Sme z prachu? Boh nám vdýchol dušu? Stvorenie sveta. Biblia nám ponúka opis stvorenia sveta hneď na svojom začiatku. Najskôr Boh stvoril deň a noc, potom mesiac, hviezdy a slnko. Následne oddelil zem od mora. More naplnil morskými živočíchmi, oblohu vtákmi a zem ostatnými zvieratami a rastlinami. Boh teda stvoril svet, svet dokonalý. Dalo by sa povedať čistú prírodu. Iba zvieratá, rastliny a prírodné živly. Pri týchto slovách sa mi v predstavách vynárajú obrazy nádhernej scenérie nedotknutých dažďových pralesov, či zabudnutých oceánskych ostrovov, alebo tiež uchvacujúca scenéria vysokohorských brál, kde tiež ešte človek vo veľkej miere nič nezmenil. Tak takýto svet stvoril Boh, krásny a dokonalý. Tam, kde sme ho ešte nezmenili, stále taký je. Ale stvoril Boh všetky zvieratá naraz, tak ako ich poznáme dnes? Alebo nebodaj za šesť dní? Deťom tento príbeh dokonale postačuje. Majú omnoho bohatšiu predstavivosť, svet predstáv a príbehov im splýva so skutočnosťou a neoplývajú takým množstvom odborných informácii ako dospelí. Novodobý kresťan však už asi ťažko uverí rozprávke o stvorení sveta, o to menej si myslím, že jej uverí človek neveriaci. Sväté písmo nie je odborná vedecká kniha čo sa týka biológie, evolúcie alebo fyziky. Biblia v tomto prípade je knihou objasňujúcou základnú pravdu kresťanstva a to, že Boh stvoril Zem. Veda nám už ukázala, že si na to vybral trošku zložitejší spôsob, než ten, ktorý  je popísaný vo Svätom písme. Je to preto, že Sväté písmo má byť pre všetkých, nie len pre vzdelaných. Bolo platné včera, je platné dnes a bude platiť i zajtra, či o sto rokov. Stvorenie sveta mohlo byť popísané v desiatkach kníh a pochopili by mu len niektorí. Stačilo však vytiahnuť pár dôležitých a podstatných viet napríklad: Boh stvoril rastliny podľa svojho druhu i videl že je to dobré, a obsiahli sme v jednej vete stovky rôznych odborných publikácii na tému botaniky a evolúcie. Veľmi dobre to vystihuje nasledovný obrázok:

Prečo vznikol svet? Kde je dôvod toho, že je tu nejaká hlina, kamene, stromy či zvieratá? Boh nič nerobí náhodou. Ak stvoril svet, vedel prečo to robí. Predstavte si Boha, ktorý je nekonečne dobrý, nekonečne mocný a nekonečne dokonalý. Je schopný milovať nekonečnou láskou. Boh je sám v sebe dokonalosť, nepotrebuje už nikoho k tomu, aby mohol napĺňať svoje túžby. Jeho túžba milovať a byť milovaný je naplnená priamo medzi Otcom a Synom. Túto Lásku sprostredkúva Duch Svätý. No aj tak jeho túžba milovať nepochopiteľne presahuje tento vzájomný súlad a Boh sa rozhodne stvoriť človeka. Stvorenie človeka Boh stvoril svet dokonalý. Zvieratá, rastliny, rieky, jazerá, údolia a vrchy. Všade hojnosť a bohatstvo. Ale nebolo by to nezmyselné  plytvanie, či samoľúbosť vytvoriť niečo také úžasné, bez nejakého ďalšieho zmyslu? Nakoniec, keď všetko ostatné už bolo hotové, stvoril Boh človeka. Celú Zem stvoril z lásky k nemu, hoci človek sám vtedy ešte neexistoval. Materiál z ktorého sme, je v celku jednoduchý. Prach a sliny (v dnešnom ponímaní atómy a molekuly, ktoré sú bežne okolo nás, presne tie isté, z ktorých sú kamene a skaly) a ešte „Niečo“. Niečo čo nikto iný nemá. Nesmrteľná duša. Boh do človeka vdýchol život. Stvoril ho a už nikdy ho nezruší, pretože ho miluje. Boh aj do mňa vdýchol dušu. Kedy? Pri  počatí v lone matky. Vtedy som to už bol ja. Vtedy mi Boh dal dušu. Dovtedy to bol len materiál, len atómy a molekuly, len prach a sliny. Od počatia som to ja. Milované Božie dieťa. Stvorenie človeka neprebehlo len raz, pred mnoho rokmi niekde v Raji. Prebieha v každej rodine. Každú chvíľu. K láske Boha sa pridáva láska rodičov a… Boh vdýchne dušu ďalšiemu človeku. V písme je jasne vidieť, kedy vznikol človek. Bolo to šiesty deň. Kedy však vznikol ten prvý človek tu na Zemi? Kedy už môžeme hovoriť, že toto stvorenie ešte dušu nemá a toto už má, lebo toto už je človek? Myslím si, že odpoveď na túto otázku nie je veľmi dôležitá. Boh určite vie, ktoré jeho stvorenie má dušu. Potvrdenie biblického príbehu by sme mohli nájsť aj vo vede: rozbor genetického materiálu obsiahnutého mimo jadra bunky (v mitochondriách), ktorý sa dedí výhradne po matke nás privedie až k tomu zisteniu, že všetci ľudia pravdepodobne pochádzajú z jednej a tej istej ženy (Eva), ktorá žila pred miliónmi rokov niekde na Blízkom východe, či v Afrike. Tento výskum si vyžiadal mnoho času, použili sa pri ňom špičkové technológie z oblasti molekulárnej biológie a jeho princípu rozumejú len niektorí. Jeho výsledok je zhodný s tým čo hovorí sväté písmo – Boh stvoril Adama a Evu. Tejto formulácii ale rozumie snáď každý. Takže Boh stvoril človeka z lásky. A dal mu do užívania celú Zem, aby ju spravoval a staral sa o ňu. Moderná veda nám dala viacero rôznych teórií, ako to Boh mohol urobiť. Tieto teórie len dopodrobna rozpracovávajú jednoduché obrazy, ktoré nám ponúka Biblia, no to nič nemení na tom, že to spravil Boh z lásky k nám. Sväté písmo je len zjednodušeným rozprávaním toho, čo dnes máme napísané v učebniciach a vedeckých publikáciách, aby tomu pochopili ľudia jednoduchí, dokonca i deti.

Marek Wesserle