Vypočuj si..

Možno si povieš, že v tejto dobe nie je priestor na vďačnosť. No práve vďačnosť je jedna z vecí, ktoré pomáhajú srdcu byť radostnejším a všímavejším. V Biblii sa píše:
,,Veď kto skúpo seje, skúpo bude žať; kto seje štedro, štedro bude aj žať.“ 2Kor9,6
Ak skúpo budeme siať vo vďačnosti, tak v tejto oblasti budeme aj skúpo žať. Zastav sa a poďakuj.