Vypočuj si..

Láska zvíťazí

,,Naplnil sa čas: priblížilo sa Božie kráľovstvo.“ Sme pozvaní byť služobníkmi Lásky a prinášať ju na miesta, kde chýba, kde je pusto, sucho plano. Zober si výzbroj Ducha a prinášaj Jeho ovocie cez čnostný život, cez život plný skutkov lásky.