Chvály

Príď s nami chváliť nášho Boha a zažiť spoločenstvo

Termíny chvál v PB 2024

• 9. 2. 2024

• 12. 4. 2024

• 14. 6. 2024

• 9. 8. 2024

• 11. 10. 2024

• 13. 12. 2024

Termíny chvál v ZA 2024

• 16. 1. 2024

• 13. 2. 2024

• 12. 3. 2024

• 16. 4. 2024

• 14. 5. 2024

• 11. 6. 2024

Posledné chvály

Záznamy z online chvál

Na chválu Božiu jasaj, celá zem; plesajte, radujte sa a hrajte.


Pridať svoj úmysel

email | spolocenstvoefata@gmail.com
predmet Modlitebný úmysel chvály

Kto sme?

Efata je spoločenstvo pôsobiace na území Žilinskej diecézy a sme členmi Rímskokatolíckej cirkvi. Okrem lokálnych stretiek, ktoré tvoria našu rodinu, máme aj spoločné stretnutia pri modlitbe chvál. Práve modlitba chvál je spoločnou službou pre farnosti a región, v ktorom žijeme.

Prečo chvály?

Chválami chceme budovať Božie kráľovstvo, strhávať nebo na zem, budovať rodinu, prinášať prebudenie, ohlasovať evanjelium a zároveň bojovať o naše mesto a náš región.

Chceme vytvoriť atmosféru prijatia pre každého jednotlivca bez rozdielu. Chvály sú takisto určené pre všetky generácie. Nechceme sprostredkúvať iba krátkodobé zážitky, ale smerovať k celkovej zmene zmýšľania.

Kedy a kde?

Ak chceš, príď a zaži spolu s nami niečo výnimočné. Súčasťou každého stretnutia je sv. omša v meste (podľa zimného/letného času o 17:30/18:30) a samotné chvály. Súčasťou chvál je slovo, uctievanie, modlitby príhovoru a iné. , ako aj rozhovory v rodinnej atmosfére po ich skončení.

V súčasnosti službu spoločných chvál okrem Považskej Bystrice prinášame aj do iných farností.

Pravidelné stretávanie sa členov spoločenstva funguje aj na podujatí Deň spoločenstva. Ak nás chceš navštíviť, si určite vítaný. Len nás prosím kontaktuj.

Chvály v ZA

V spolupráci so spoločenstvami Chaim, Chaire a Cirkvou bratskou (ZA) pod záštitou inštitútu Communio, organizujeme v meste Žilina verejné chvály v mesačnej frekvencii – napĺňame tak víziu „diecézneho spoločenstva“.

Viac informácií na soc. sieťach:

Dni spoločenstva

Živý Boh – Modlitba – Slovo

Chvály – Spoločenstvo – Budovanie

Ak by si chcel/a prísť na deň spoločenstva, prosíme, napíš nám na e-maila dáme Ti vedieť bližšie info.