Vianočný čas

Už len deň. A Vianoce sú tu! Ale o čom vlastne tento čas je? O čom sú Vianoce? Vianočný čas nám ponúka veľmi zaujímavú a v dnešnej dobe vzácnu príležitosť a to možnosť zastaviť sa a zotrvať v tichu. Zastaviť sa dá fyzicky ale aj duchovne. Čo to vlastne znamená zastaviť sa duchovne?

Načo si sa v toto obdobie zameral?

Každý deň je plný rôznych podnetov, ktoré si  získavajú našu pozornosť či už viac alebo menej. Niektoré sú naozaj nevyhnutné, napríklad práca, škola, či jedlo. Iné až také nevyhnutné nie sú, no napriek tomu im dávame našu pozornosť, napríklad sú to sociálne siete, filmy či zábava. Všetky tieto činnosti sa dejú obrazne povedané ,,v pohybe“, naša pozornosť je rozdelená na drobné aby nám nič neušlo a aby sme toho postíhali čo najviac.

Iný ako ostatné chvíle?

Vianočný čas sa však niečím odlišuje od celého roku. Vonku blikajú svetielka a osvetľujú noc, vianočná hudba znie z každého rádia a ľudia sú k sebe aspoň o trošku viac milší. No nie len v ,,materiálom“ svete sú Vianoce niečím výnimočné. V ,,duchovnom“ svete sa tiež, obrazne povedané, poväčšine všetko deje v pohybe (obrátenia, svedectvá, služba blížnemu).

No, Vianoce prinášajú do tohto dynamizmu niečo statické – drevené jasličky a v nich uložené dieťa. Nič čo by sa hýbalo, nič čo je potrebné dobehnúť alebo za čím treba vystúpiť na nejaký kopec. Opak je pravdou, Vianoce sú časom kedy je potrebné zastaviť sa a v tichu hľadieť na dieťa. Tento pohľad na Božieho Syna nie je, ako zvykneme povedať, keď len tak nečinne stojíme, stratou času. Malý Ježiš uzdravuje zranené srdcia aj z jasličiek.

Vybral si Máriu

V tichu, pri jasličkách, možno precítiť a nanovo spoznať lásku Boha k nám. Nebeský Otec nám poslal ten najkrajší a najvzácnejší dar aký len mal, svojho jediného Syna. Ježiš sa narodil Márii, jednoduchej a chudobnej žene, ktorá nevlastnila majetky a nemala pred menom tituly. Mária však mala otvorené srdce pred Bohom, milovala Boha a z tejto lásky milovala každého človeka, predovšetkým svojho manžela.

Jozef, ako čítame v Písme, bol človek spravodlivý, ako pred Bohom tak aj pred ľuďmi. Nebeský Otec si vyvolil túto jednoduchú rodinu, ako miesto kde sa narodí jeho Syn a priestor v ktorom bude vyrastať. Jozef a Mária, hoci milovali Boha a žili podľa jeho slova, by boli len obyčajnou rodinou z Nazareta, keby si ich Boh nevyvolil. Rodina Jozefa a Márie sa stáva svätou nie vďaka svojim zásluhám, ale vďaka Ježišovi, ktorý je medzi nimi. Práve toto maličké dieťatko odlišuje túto rodinu od všetkých rodín sveta.

Odovzdáva sa do rúk ľudí

Tam kde je prítomný Boh, tam je nebo. Ježiš je Boh prítomný medzi nami. Dieťatko v jasliach je úprimné a jedinečné vyznanie lásky Otca, jeho slová lásky k nám môžeme čítať v očiach tohto malého chlapčeka – Ježiša. Veľký a mocný Boh sa úplne odovzdáva do rúk ľudí ako malé, slabé a bezbranné dieťa. Nie je toto dostatočne veľký dôvod na zastavenie sa a zahladenie na dieťa v jasličkách?

Boh vždy požehnával ľudí a rodiny, ktoré mu dôverovali a ktoré mali s ním vzťah, no rozhodol sa urobiť ešte niečo viac, stať sa jedným z nás. A tak ako pred viac ako 2000 rokmi v Betlehemskej maštaľke, tak sa aj počas týchto Vianoc, túži narodiť v mojej aj tvojej rodine. Často si myslíme, že naše pocity sú hlavnými kritériami na základe ktorých sa Boh rozhodnuje. Našťastie to tak nie je.

Svätosť v mojej rodine?

Boh sa nerozhoduje na základe našich pocitov, ale na základe lásky, ktorou nás miluje v každej sekunde dňa rovnako. Naša rodina sa môže stať svätou, tvoja rodina sa môže stať svätou, stačí len prijať Ježiša v Betlehemskej kolíske a vytvoriť mu domov vo svojom srdci. Domov totiž netvoria múry a kamene, ale láska, prijatie, odpustenie a vzťahy postavené na dôvere.

Ježiš je Boží Syn, ktorý k nám prichádza z nezištnej lásky a túži po nezištnej láske, našej láske.

Sme ochotní naplniť túto jeho túžbu? Prijmeme ho do našej rodiny alebo ho budeme považovať za cudzieho?

Ako odpovieš?

Odpoveď na tieto otázky je veľmi dôležitá a preto, neodpovedajte si na ne hneď. Dobre svoju odpoveď zvážte. Prijatie Ježiša do rodiny  môže a s veľkou pravdepodobnosťou zmení všetko alebo aspoň niečo. Možno budete musieť mnohé veci zanechať aby ste mali čas venovať sa mu a dovoliť mu, aby sa on venoval vám. Ak chcete aby bol medzi vami vzťah je dôležité, aby ste spolu trávili čo možno najviac času a aj keby ste práve veľmi veľa času pre najrozličnejšie povinnosti nemali, musíte naplno využiť ten čas ktorý máte.

Blíži sa nám čas kedy sa to, o čom som písal, stane skutočnosťou. Bude to krásna chvíľa keď uvidíme dieťatko v jasličkách. Bude to krásna chvíľa keď budeme spolu s Máriou a Jozefom počúvať ako Ježiško plače, sledovať ho ako dýcha a keď budeme pri tomto všetkom v pozadí počuť slová nebeského Otca: „Ľúbim vás.“

Pripravme si teda srdce na túto vzácnu chvíľu, ktorá môže zmeniť naše životy. Nech nás narodenie Božieho Syna, nášho Kráľa a Priateľa, náplní radosťou a nádejou, ktoré prežiaria každý kútik nášho srdca. Nech láska, ktorá nám dala taký vzácny a krásny dar je pre nás zdrojom a vzorom ako milovať v každej situácii ktorú život prinesie. Toto prajem každému z nášho spoločenstva a všetkým ľuďom dobrej vôle.

Jožko