S mobilom na loďke

Všetci dobre poznáme evanjelium o búrke na mori, kde sa učeníci strachujú o život, pričom Ježiš v pokoji spí v zadnej časti lode na poduške.


…Zobudili ho a povedali mu: „Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme?“ On vstal, pohrozil vetru a povedal moru: „Mlč, utíš sa!“ Vietor prestal a nastalo veľké ticho. A im povedal: „Čo sa tak bojíte?! Ešte stále nemáte vieru?“ (Mk 4, 38-40)

Ježiš tu používa podobné slová, ako pri vyháňaní démonov, z čoho sa dá uvažovať, že búrka bola útokom Satana na Ježiša a jeho učeníkov.
Keď som sa raz modlil, vybavil sa mi iný obraz na toto evanjelium. Učeníci sedia v búrke na loďke a v ruke držia mobil. A vyslovene sú doň zahľadení. Ponúkajú sa mi tu dva scenáre.


Prvý ukazuje, ako učeníci vnímajú búrku, ale namiesto reálneho pohľadu na situáciu a zobudenia Ježiša, píšu na sociálne siete v štýle: „Tak, dnes je to na mori husté… „, „Fúha, modlite sa, prosím, vyzerá to tu zaujímavo…“ Celú situáciu si vzájomne komentujú, majú potrebu sa ku všetkému vyjadriť. Popritom si robia selfie, aby zachytili situáciu, v ktorej sa nachádzajú.

Druhý je ešte vážnejší a učeníci si búrku vôbec nevšimli. Píšu si statusy, hrajú sa hry, vôbec realitu okolo seba nevnímajú. Satan ich dokonale oklamal, pretože v ruke držia niečo, čo vyzerá ako sloboda myslenia, vyjadrovania, zábavy, socializácie. Ale je to otroctvo, kvôli ktorému si nevšimli väčší problém, ktorý sa na nich valí.


V oboch prípadoch to zrejme skončí potopením lode, pokiaľ Ježiš sám od seba nezasiahne.


Viete, vždy som mal pri tomto evanjeliu pohľad na učeníkov ako na tých, ktorí opäť zlyhali. Avšak cez tento obraz to vidím trochu inak. Napriek ich slabej viere v danej situácii videli realitu. Boli úplne prítomní v danom okamihu a hoci ich motiváciou bol strach, zobudili Ježiša a napokon to dopadlo dobre.


Ak si sa, podobne ako ja, našiel v niektorom z týchto obrazov, pozri sa na realitu v tvojom živote. Nie je niekde búrka, ktorú nevidíš pod vplyvom úniku z reality? Ak ti chyba viera a nemáš síl na zriekanie sa tohto vplyvu zla v tvojom živote, poď, „zobuď“ Ježiša. On, hoci túži po tom, aby sme uplatňovali to, čo pre nás na kríži získal, keď na neho zavoláš, nedovolí, aby ťa búrka na tvojej loďke potopila. Stačí Ho do nej pozvať.

Peťo