Pôstom posilniť vzťah s Otcom

Pôst sám pre seba je z veľkej časti odsúdený na neúspech. Tí, ktorí majú pevnú vôľu ho môžu dokončiť, no otázne je, či vnímajú na svojom živote nejakú zmenu. Pôst môže byť aj stresujúci, ak je vnímaný ako obmädzenie. Chcem Vám ponúknuť iný pohľad:

V tomto svetle mnou rezonujú tri slovné spojenia: Vztah s Bohom, Pôst a Spoločenstvo.

Mojím prvoradým cieľom je mať lepší vzťah s Bohom. Premieňať svoj „sirotský“ postoj na „synovstvo“. Modlitba, odpustenie, sviatosti, sväté omše, adorácie, krížové cesty, ale aj svedectvo bežného dňa môžu byť cestou, ako to dosiahnuť. Kde na to však vziať čas a odhodlanie (čo sa týka pravidelnosti)?

Jedno aj druhé nám môže priniesť pôst, resp. asketickosť. Vzdávať sa na istý čas svojho pohodlia a svojich „výhod“ môže náš život paradoxne zjednodušiť. Mobil, internet, facebook, televízia, youtube a iné médiá vypĺňajú naše dni často až informačným pretlakom. Sladené nápoje, sladkosti či slanosti sú zase len prázdnymi kalóriami bez vitamínov alebo iných dôležitých látok, a aj tu vlastne ich dočasným zrieknutím sa, robíme svoj život „lepším“ aj keď to tak na prvý pohľad nevyzerá.

Vrátim sa ale späť: veci (a nielen veci, ale aj formy správania), ktorých sa vzdávame v pôste, majú pre nás trojaký význam: šetria nám čas – upevňujú vôľu – ponúkajú základ pre osobnú obetu „utrpenia“, ktoré nám takto vzniká. (nik nemá väčšiu lásku, ako ten, kto obetuje svoj život za svojich blížnych – máš možnosť obetovať nepríjemnosti pôstu za svoju rodinu, priateľov či iné úmysly (Jn15,13) ) . Okrem toho je to spôsob ako sa porátať so svojimi „zlými duchmi“ ktorí sa dajú vyhnať iba modlitbou a pôstom (Mt17,20-21) – ale to nie je aktuálne náš zámer – aj keď stále veľmi dôležitá skutočnosť.

Už sme si teda povedali, Prečo ideme do pôstu? (lepší vzťah s Bohom) a aj to ako nám v tom má pôst pomôcť: (šetrí čas, upevňuje vôľu, dáva ti možnosť obetovať niečo a odovzdať to Otcovi). Ešte si povedzme akú úlohu tu zohráva spoločenstvo? Tiež mi prichádzajú dva momenty: Biskup Haľko povedal vo svojom príhovore, že máme sa v pôste vzdávať seba, aby sme získavali Krista a toho potom zaniesli do spoločenstva. Takže k tomuto Vás pozývam, aby ste s radosťou aj v čase pôstu svedčili o Božej láske, o vzťahu, ktorý s ním máte (a ktorý sa pôstom posilní). Druhým motívom je to, že spoločenstvo sa za teba modlí a pokiaľ si jeho živou súčasťou, aj ťa povzbudzuje a posilňuje pri osobných stretnutiach. Preto skús, teraz v čase pôstu,  byť blízko svojich priateľov zo spoločenstva v ktorom žiješ (rodina, farnosť, tvoje stretko a pod).

Výzvy na pôst:
Obetuj krížovú cestu za svoje spoločenstvo, prípadne za konkrétnych ľudí v ňom, aby vo svojom pôste dokázali nachádzať viac Božej lásky, aby cítili, že Boh sa zabýval v ich živote ako milujúci Otecko.

Výzvy na pôst:
Obetuj krížovú cestu za svoje spoločenstvo, prípadne za konkrétnych ľudí v ňom, aby vo svojom pôste dokázali nachádzať viac Božej lásky, aby cítili, že Boh sa zabýval v ich živote ako milujúci Otecko.

Premysli si, ako chceš prehĺbiť svoj vzťah s Otcom. Máš veľa alternatív podľa svojich možností a nastavení. Môžeš sa snažiť o viac času s Otcom, o viac pravidelnosti, jednoduchosti…. Pritom si premysli a prirav kroky pôstu, ktoré podnikneš. Poď do toho spoločne so svojim stretkom, priateľmi, manželom/manželkou. Budú ti oporou a ochranou v tomto čase.

Otázky na zamyslenie/zdielanie:
Čo sa zmenilo v tvojom vzťahu s Otcom v tomto pôste? Spoznal si niečo nové o sebe alebo o Ňom?
Ako si prežíval svoj pôst? Mal si ťažkosti? Alebo si to zvládol „ľavou zadnou“?

Spracované na základe predstavenia témy pre pôstne obdobie rodinného stretka spoločenstva Efata.


Marek Wesserle