Od dnes chcem zažiť obrátenie každý deň

V mojom živote viem pomenovať viacero momentov, ktoré zásadne zmenili jeho dovtedajší priebeh. Rozhodnutie odpovedať na Otcovo volanie a prísť na prvú mládežnícku omšu niekedy koncom prázdnin 2006. O pár mesiacov v novembri môj prvý kontakt s eRkom. Vo februári prvé naučené akordy na Katkinej gitare Kláre (myslím, že ešte niekde putuje medzi efaťákmi) rok na to prvé basové tóny s Peťovou pomocou. Potom niekoľko rokov rok čo rok Saletínske stretnutie mládeže, ktoré vo mne postupne formovali moje povolanie. Rozhodnutie pre Efatu tiež nebolo ľahké, no dnes som hrdý na to, že ma Otec pozval do tohto spoločenstva.

Vstup do vzťahu a neskôr aj do manželstva s mojou drahou manželkou Zuzkou. Narodenie nášho syna a mnoho iných momentov, by som mohol označiť za šťastnú náhodu. No dnes však viem, že to boli chvíle, kedy sa Boh viditeľne dotýkal mojich rozhodnutí a bez rozpakov o nich môžem hovoriť ako jasných Božích zásahoch v môj prospech.

Možno sa pýtaš, prečo tak zrazu robím sumár tohto všetkého. Dôvodom je radosť, že Otec odpovedal na moje starosti a dal mi znovu zakúsiť svoje láskyplné objatie.  A o tom ti chcem svedčiť, že prišlo vtedy, keď ja som už rezignoval a niektoré veci vzdal. Prišlo vtedy, keď to bolo ťažké, keď zlý prichádzal s ponukami, ktoré sa zdali jednoduchšie a lákavejšie. Prišlo vtedy keď som Ho skutočne potreboval.

Prečo neprišlo skôr? Lebo som si myslel, že to dám sám. Zabudol som na Otcovu pomoc a starostlivosť a ako „veľký“, „silný“ a predovšetkým „múdry“ muž som sa chcel drať životom dopredu sám. Zistil som, že to ide iba chvíľu. A ešte som zistil, že takýto Boží dotyk, takéto obrátenie, nechcem zažívať len príležitostne, a preto od dnes každý deň volám na Otca: Nebeský Ocko potrebujem ťa. Potrebujem zažiť zmenu. Potrebujem obrátenie. Potrebujem Teba. Potrebujem Ťa pre seba a pre svoju rodinu. Potrebujem si každé jedno stretnutie s tebou pamätať, ako si pamätám tých niekoľko, čo som vymenoval. Potrebujem zažívať tvoju blízkosť. Potrebujem aby sa ma dotýkal.

Drahý Ocko meň ma každý deň. Každý deň mi dávaj svoje dobré rozhodnutia.

Marek Wesserle