Kde je tvoja obrúčka?

Pred nejakým časom sme tu mali už článok, o manželskom sľube určený teda predovšetkým manželom. Ja by som to však zobrala trochu za iný koniec. Čo tak skúsiť ho aplikovať na vzťah nás a Krista ?

Pavol hovorí: „a podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom. Ženy svojim mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela. Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom. Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu. Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi.“

Efezanom 5,21-25;31-32

Takže my sme jeho ľudom a On naším Bohom. My sme jeho telom a On našou hlavou. On je naším ženíchom, a my ako ľudia tvoriaci Cirkev jeho nevestou. 

A dostávame sa k jadru veci. On ako náš ženích nám hovorí, že nám bude verný, že nás nikdy neopustí, bude nás milovať. Presne tak ako to je v manželskom sľube. Práve manželstvo postavené na tomto sľube nám najlepšie ukazuje aký vzťah má Boh k Cirkvi, k nám.

Buďme mu teda aj my verným ľudom, ktorí ho neopustí v šťastí ani v nešťastí, v zdraví ani v chorobe a bude ho milovať a ctiť bez ohľadu na okolnosti. Opätujme mu to čo nám dáva On, a to je vernosť a láska.

Lucka Harciníková