Financie v živote kresťana

Milí priatelia, každému z nás sa už do rúk určite dostal nejaký obnos peňazí, o ktorom mohol slobodne rozhodnúť ako ho použiť. Možno to bolo vreckové, drobné od starých rodičov, prvá výplata za letnú brigádu, či pravidelný plat. Ako však nakladať s peniazmi a majetkom, aby to bolo v súlade s princípmi Božieho kráľovstva? Ponúkam ti myšlienky, ktoré formovali môj pohľad na túto oblasť života. Pokúsim sa zároveň čo najviac čerpať z Božieho Slova. Prosím Nebeského Otca, aby ti tieto myšlienky boli inšpiráciou a aby cez ne rástlo Jeho Kráľovstvo v tvojom srdci. V tomto smere je pre mňa veľmi oslovujúce podobenstvo o talentoch. (Mt25,14-30) Istý muž rozdelí svoj majetok sluhom, s dôverou im ho zverí a očakáva, že sa oň budú starať, verne spravovať a zhodnocovať ho. Cítim sa podobne. Dostal som od Nebeského Otca talenty, schopnosti a zručnosti. Talenty som rozvíjal a dokončil štúdium na univerzite. Zamestnal som sa a vďaka práci nadobudol aj nejaký majetok. No stále si musím pripomínať čo bolo na začiatku. Boh mi zveril talenty a raz príde a bude sa pýtať na výsledky môjho spravovania. Či bolo verné a dôsledné alebo nedbalé a chaotické. Nič z toho čo mám nepatrí mne, ale Bohu, On však zveril plnú moc mne, aby som na to dohliadol. Vieš si to predstaviť? Všetky peniaze, čo máš teraz v peňaženke, sú Božími peniazmi. On ťa však povolal, ako správcu tohto svojho majetku. Vráťme sa ešte nachvíľu k podobenstvu. Prví dvaja sluhovia vzali talenty a pozreli sa na túto situáciu ako na výzvu. Išli do rizika, obchodovali, možno kúpili za ne pole, nakúpili nejaký vzácny tovar, ktorý potom predali. Pre predstavu 10 talentov bolo približne 60 000 drachiem, plat remeselníka bol približne 1 drachma na deň – ak by sme to prepočítali na dnešné pomery pričom ako štandardný mesačný zárobok použijeme minimálnu mzdu na Slovensku tj. cca 400Eur mesačne – tak by 10 talentov predstavovalo závratných 790 000 euro. Za trištrvte milióna euro sa už dá rozbehnúť slušný biznis. Ale len v tom prípade ak to bude pre teba výzva. Pre tretieho sluhu bola táto situácia hrozbou. Objavil sa u neho strach. Tomu zodpovedala aj jeho reakcia. Pánov majetok ukryl, aby oň neprišiel. Nebeský Otče, ja nechcem zakopávať talenty. Prosím vkladaj mi do srdca túžbu verne spravovať tvoj majetok. Pomáhaj mi vo všetkých situáciach hľadať výzvy a realizovať plány a veľké vízie s odvahou a odhodlaním.  Druhým momentom je pre mňa rozprávanie o poľných ľaliách a vtákoch(Lk12,22-30 Mt6,25-30). Ja si z tohoto podobenstva odnášam veľkú dávku pokoja. Dnes sa naozaj môžem báť všetkého možného aj nemožného. Či budem mať dobrú prácu, či budem mať dobrého manžela/manželku, či budú moje deti zdravé, či budem môcť zabezpečiť seba a rodinu. Podobenstvo hovorí jednoznačne: Boh je na tvojej strane. Stará sa o teba. Posiela Ti do cesty presne tú prácu, ktorú potrebuješ. Presne tých ľudí, ktorých potrebuješ. Presne toľko peňazí, koľko potrebuješ. Očakáva však tvoju zaangažovanosť. 100% nasadenie. Ak sa nechávaš ovládať strachom tvoje nasadenie sa zmenšuje. Obavy o budúcnosť vytláčajú istotu, že Boh sa o mňa postará.  Nesnažím sa ti povedať, aby si nepremýšľal o budúcnosti. Naopak, máš sa na ňu čo najlepšie pripravovať. To čo máš dať preč zo svojho života je strach z toho čo má prísť. Ak cítiš núdzu modli sa a hľadaj pomoc. Boh Ti pošle dobré rozhodnutia a dobrých ľudí, aby si mal všetko čo potrebuješ. Nebeský Otče, daruj mi do srdca veľa odvahy a pokoja, aby som aj v náročných chvíľach nebol znepokojený, ale stále veril hojnosti tvojho požehnania v mojich rozhodnutiach a prítomností dobrých ľudí.  Tretí moment je rozprávanie z knihy Tobiáš. Možno si už o nej počul, často sa jej úryvok o Tobiášovi a Sáre číta pri svadbách. Na začiatku tejto knihy sa stretávame s opisom a charakteristikou Tobiášovho otca Tóbiho. Je to muž verný Pánovi. Podľa Mojžišovho zákona odovzdáva v Jeruzaleme levitom desiatky zo všetkého čo dopestuje a čo mu prinesú jeho stáda s dobytkom a ovcami. Okrem toho druhý desiatok predáva a za peniaze čo získa pomáha vdovám a cudzincom, žijúcich medzi Izraelcami. V dôsledku spoločenských zmien príde o majetok a nešťastne aj o svoje zdravie. To sú pre neho a jeho rodinu naozaj ťažké časy. Tóbi zostáva verný Pánovi, čo sa stretne s nepochopením dokonca i u jeho vlastnej manželky. V čase bohatstva myslí na budúcnosť svojho syna a nejaký majetok uloží u svojho priateľa. Teraz tam posiela aj svojho syna a dáva mu viacero odporúčaní. Čo sa týka spravovania spomínaného majetku (10 talentov v striebre) hovorí mu takto: (Tob4,7-9,16,20) Svoj majetok používaj, syn môj, na skutky milosrdenstva! Nikdy neodvracaj svoju tvár od chudobného, aby sa neodvrátila Božia tvár od teba!Konaj skutky milosrdenstva, syn môj, podľa toho, koľko máš! Ak máš veľa, dávaj z toho viac; ak máš málo, neboj sa konať dobro aj z mála! Tak si pripravíš dobrý poklad na deň núdze. ,16 O svoj chlieb sa podeľ s hladným a o svoj odev s nahým! Z toho, čoho máš dosť, rob dobro a tvoje oko nech nie je skúpe, keď konáš dobro. 20 Neboj sa, syn môj, že sme schudobneli. Budeš mať veľké bohatstvo, ak sa budeš báť len Boha a chrániť sa akéhokoľvek hriechu a robiť dobre pred Pánom, svojím Bohom.  Toto rozprávanie o Tobim ma na jednej strane veľmi konkrétne usvedčuje, že svoj majetok často využívam hlavne na svoje potešenie. No zároveň je pre mňa aj veľkou motiváciou meniť tento stav každodennými rozhodnutiami. S manželkou sme sa zaviazali jeden rok posielať desiatok z výplaty spoločenstvu Efata. Nebolo to ľahké, no dnes vieme, že toto rozhodnutie bolo dobré, a chceme v ňom pokračovať. Ľudia z tohto spolča sú skutočne verní správcovia, ktorí každé jedno euro použili zmysluplne, aby čo najviac pomohlo a aby spôsobilo čo najviac dobra. Vďaka internetu, kde sa všetko zapisuje, máme o každom jednom podporenom projekte, rodine či farnosti veľmi podrobný prehľad. Veľmi ma teší, že takto pomáhame viacerí a preto sa vykonalo už skutočne -veľa- dobrého. Samozrejme nie je to jediná cesta ako privádzať do praxe Tóbiho doporučenia. Je to veľký krok viery ale ak môžeš, stanov si sumu, ktorou mesačne niekomu pomôžeš. Či ju zveríš do správy farnosti, nejakému spoločenstvu, charite, inej inštitúcii alebo ty sám budeš vyhľadávať situácie, v ktorých môžeš pomôcť, je už na tebe. Zdá sa ti desiatok veľa? Moja skúsenosť hovorí o tom, že ak by ti to, čo sa rozhodneš obetovať pre Pána malo chýbať, tak On ti to veľmi rýchlo vynahradí. Ak sa ti to stále nezdá, začni s menšou sumou. S takou, na akú si trúfaš. Ak nevieš komu a ako pomôcť tak to zver Bohu v modlitbe a On ťa už pošle niekomu do cesty, kto bude potrebovať tvoju pomoc. Nebeský Otče, daruj mi prosím srdce citlivé na potreby iných. Daruj mi prosím oči, ktoré vidia núdzu druhých. Daruj mi prosím srdce múdre, schopné čo najlepšie odhaliť, čo ľudia okolo mňa potrebujú. Pomáhaj mi prosím v mojich slabostiach, vždy vtedy keď myslím len na seba. Chráň ma pred strachom, ktorý ma oberá o radosť a pokoj a odvracia moju pozornosť od dôležitých vecí. Daj mi prosím v Tóbim vzor čnostného života, aby som jeho príklad nasledoval a tak spoznával stále viac Teba, Tvojej dobroty a štedrosti. 

Marek Wesserle