Vypočuj si..

Radosť je pocit. Nie vždy ho máme. Citát Flp 4,4 nehovorí o tom, aby sme v každom čase pociťovali radosť, ale o rozhodnutí sa radovať napriek tomu, čo ťažké prežívame v živote, lebo máme Boha, ktorý všetko drží v rukách a toto vedomie nám prináša radosť v každom čase.  Citáty na povzbudenie: Ž116,7 Znovu sa duša moja upokoj, lebo Pán ti dobre urobil. 2Kor1,4 On nás potešuje v každom našom súžení. Ž42,6 Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ? Dúfaj v Pána, lebo Ho ešte budem velebiť, moju spásu a môjho Boha.