Vypočuj si..

Bořiči mýtů

Vedeli ste, že vernosť je najčastejšou metaforou na opis vzťahu Boha a človeka? Vernosť nie je len metafora, ale aj kľúč ku životu. Zahráme sa na „bořiči mýtů“ a pozrieme sa na 3 výroky, ktoré kolujú svetom.

Jak 1, 5-6 5 „Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju. Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania.“

Jn 16,24 „Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.“

Mt 21,22 „A dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe.“

Mk 11,24 „Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať.“

Jn 14,14 „Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím.“

Jn 15,7 „Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to.“

Hebr 11,6 „Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí eriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.“

1 Jn 5,14 „A toto je dôvera, ktorú máme k nemu, že nás počuje, keď o niečo prosíme podľa jeho vôle. A ak vieme, že nás počuje, nech o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že dostaneme, o čo sme ho žiadali.“