Chvály EFATA Považská Bystrica 12/18

Pokoj a dobro priateľu!
Či už rýchlo alebo pomaly, ale sme na konci roka a my Ťa opäť pozývame na posledné otvorené chvály EFATA 2018 v Považskej Bystrici. Uvidíme sa vo Vianočnom období v piatok 28.12. o 19:00 vo farskom kostole Navštívenia Panny Márie v Považskej Bystrici.
Mládežnícka sv. omša bude o 17:30.

Žili sme odvážny rok a špeciálne v našom spoločenstve bol rok 2018 rokom očisťovania. Okrem toho, že sme sa v tomto roku snažili niečo poupratovať, popri pretrvávajúcej službe deliť  sa o poklady, učili sme sa hlavne márniť čas pre chválu Pána a osobnú modlitbu. Aj za toto všetko, a nielen to,  chceme opäť poďakovať a vzdať Bohu chválu. Príď sa pridať a neváhaj volať v každý čas: „Ak chceš môžeš ma očistiť.

A my veríme, že On neustále odpovedá: „Chcem…

Udalosť na Facebooku

Tešíme sa na Teba!