Májové chvály

Srdečne vás pozývame na modlitby chvál nášho spoločenstva Efata, ktoré budú prebiehať prezenčne v Katolíckom dome v Považskej Bystrici o 19:30, v piatok 13. 05. 2022.

S chválami je spojená aj sv. omša vo farskom kostole Navštívenia Panny Márie v Považskej Bystrici so začiatkom o 18:30.

Tešíme sa na tvoju osobnú účasť! 🙂


Predošlé chvály