Marcové chvály

Srdečne vás pozývame na modlitby chvál nášho spoločenstva Efata, ktoré budú prebiehať prezenčne v Katolíckom dome v Považskej Bystrici o 19:00, v piatok 11. 03. 2022. S chválami je spojená aj sv. omša vo farskom kostole v Považskej Bystrici so začiatkom o 17:30.

Vďaka uvoľneným opatreniam môžeme naplniť našu hlbokú túžbu modliť sa všetci spolu na mieste, a preto sa tentokrát livestream konať nebude.

Tešíme sa na tvoju osobnú účasť! 🙂