2% pre spoločenstvo Efata

2% z dane pre spoločenstvo Efata

Ak chcete podporiť spoločenstvo EFATA svojimi 2% z dane, prečítajte si, prosím, tieto inštrukcie.

Spoločenstvo EFATA je registrované v rámci ZKSM (Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže) v oblastnom centre Žilina. Nefiguruje teda samostatne ako právnicka osoba.

Kompletný návod, ako podať svoje 2% z dane na ZKSM je tu

Návod
Predvyplnené tlačivo

Aby vaše 2% z dane išli priamo nášmu spoločenstvu, je nutné prefotiť tlačivo
o poukázaní 2% a poslať ho na náš email (spolocenstvoefata@gmail.com).

Originály papierov je potrebné odovzdať na úrade štandardným spôsobom. Ak si nerobíte sami daňové priznanie, odovzdáva sa potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vystaví zamestnávateľ spolu s tlačivom o poukázaní 2%. Ak si daňové priznanie robíte sami, 2% môžete poukázať už priamo v priznaní. V tom prípade postačuje odfotiť iba príslušnú stranu.
V prípade, že ste dobrovoľník, je možné získať potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti a poukázať 3% zo zaplatenej dane. V prípade akýchkoľvek otázok nás určite kontaktujte.

Vďaka za akúkoľvek podporu †