Sme tu už 10 rokov. Vďaka Bohu!

3. júna 2021 naše spoločenstvo Efata oslavuje už 10. narodeniny.

Nižšie nájdeš prierez cestou, ktorú sme prešli.

Čas vo farnostiach a rozdúchavanie ohňa

2011

3.6.2011

Stretnutie mládeže vo Hvozdnici s kapelou eSPé

Chata v Kotešovej

29.8.2011 – 31.8.2011
25.9.2011

Jožko Jurkovič vedúci Efaty

Stretnutia vo Hvozdnici, Bytči, Považskej Bystrici, Dolnom Hričove, Kolároviciach

Pomoc pri Godzone Tour

Krok smerom k spoločenstvu – uzavretie sa

1. polrok 2012

22.1.2012

Stretnutie v PB

Kvetná vigília, Sverepec

31.3.2012
28.4.2012

Otvorené stretnutie, Bytča

Turíčny víkend

Organizované nami

25.5. – 27.5.2012

Vznik kapely

Obdobie rastu, založenie vodcovského tímu

2. polrok 2012

3.8. – 5.8.2012

Efata chata UPeCe Žilina

Vznik prvého vodcovského tímu

Prvá Tour de Efata

20.8.2012
24.11.2012

Prvé otvorené chvály v PB

Veľká služba

1. polrok 2013

22.2. – 24.2. 2013

Kurz Filip v Hornej Breznici

Kvetná Vigília Sverepec

23.3.2013
17.5. – 19.5. 2013

Turíčny víkend

Chata EFATA, Papradno

So Slavom Trnkom

22.8. – 26.8. 2013

Rok čerpania a vyučovania

2. polrok 2013 – 1.polrok 2014

3.9.2013

Líder Vladko Smataník

Začiatok vyučovaní o Božom Kráľovstve

27.10.2013
12.4.2014

Kvetná vigília, Sverepec

Efata ako spoločenstvo spoločenstiev

2. polrok 2014

17.8.2014

Prvý deň spoločenstva

Vznik viacerých skupiniek

Spojenie sa s Bárkou

Rok vernosti

2015

23.1. – 25.1.2015

Chata spolča Čadca

Téma Identita

Stretnutie mládeže na Kvetnú nedeľu

Služba modlitebníkov

28.3.2015
2.5. – 3.5.2015

Prvý LíderŠíp

Rok objavovania pokladov + rodiny

2016

22.1. – 24.1.2016

Chata spolča Čadca

Vstup do identity

Kvetný víkend Žilina

Organizovaný nami

19.3. – 20.3.2016
11.8.2016

Rodinné stretko

Začínajú sa stretávať rodiny až doteraz

Rok delenia sa o poklady

2017

8.4. – 9.4.2017

Kvetný víkend

Chata spolča Pruské

Služba

3.2. – 5.2.2017
29.9. – 1.10.2017

PKT – prvý víkend

Ako v nebi tak i na zemi, Horné Kočkovce

10.2.2017

Rok očisťovania

2018

24.3. – 25.3.2018

Kvetný víkend

Poslednýkrát organizujeme my

Chata spolča, Čadca

Udelenie členstva – 7.10.2018

5.10. – 7.10.2018

Rok stálosti

2019

13.4. – 14.4.2019

Kvetný víkend

Zapojili sme sa

Chata Efata, Rodinkovo

Stálosť nie je destinácia, ale cesta

30.8. – 1.9.2019
Leto

Ukončenie DAŠ

Rok dôvery

2020

Zoom modlitby za zastavenie pandémie

Chata Efata, Rodinkovo

Jeremiáš 29,11

28.8. – 30.8.2020

Rok odvahy

2021

31.1.2021

70. deň spoločenstva

10 rokov spolča

3.6.2021